Admitere 2013


Pentru masterul ITEMS admiterea se face prin concurs unic la nivelul facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei. Concursul de admitere consta din doua probe:

  1. Proba 1: examinarea dosarelor de concurs si considerarea mediei generale de absolvire a studiilor universitare de licenta;

  2. Proba 2: examen scris, de tip test grila.

Examenul scris de tip grila este unic pentru toate programele de masterat de aprofundare, cercetare sau inter-disciplinare ale Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei.

Inscrierea se va face la secretariatul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei in perioada 15-26 iulie si 03-19 septembrie, intre orele 0900 - 1500.

Cei care se vor inscrie in perioada 15-26 iulie vor beneficia de o reducere a taxei de inscriere cu 25% (adica de la 100 la 75 lei).

Pentru detalii privind inscrierea, admiterea, subiectele de examen, exemple de subiecte etc. va rugam sa consultati pagina oficiala dedicata Admiterii la master 2013.