Prezentare


Programul de master ITEMS este conceput ca program de masterat de cercetare (deci este în categoria mastere de aprofundare) la confluenţa între tehnologia informaţiei (hard/soft) şi domeniile de aplicaţii în plină explozie: imagistică, bioinformatică şi sisteme complexe (a se vedea mai jos ce înţelegem prin aceste denumiri) ale căror progrese au un impact imediat atât ştiinţific şi tehnologic cat şi social.

Finanţarea este asigurată prin contractul POSDRU/86/1.2/S/61756 (fonduri europene pentru post-aderare).

Masterul are patru semestre (ultimul este dedicat elaborării dizertaţiei în cadrul unui laborator din universităţile partenere - Universitatea POLITEHNICA din BUCURESTI, Universitatea ORADEA, Universitatea TRANSILVANIA din BRASOV - sau al unui laborator din străinătate (stagiu de max. 6 luni) - UE sau SUA) şi o "şcoală de vară" de 4 săptămâni.

Acest masterat urmăreşte să asigure o bază teoretică şi practică foarte solidă şi modernă, la nivelul celor mai bune programe de masterat din străinătate, viitorilor ingineri de concepţie şi/sau cercetătorilor ştiinţifici. Majoritatea absolvenţilor îşi vor continua pregătirea cu un program doctoral. Din acest obiectiv fundamental au derivat cele secundare privitoare la alegerea cursurilor şi, în particular, faptul că în primul semestru se reia pregătirea matematică şi fizică într-o variantă modernă asemănătoare celor din universităţile cu renume.

Un al doilea obiectiv al proiectului nostru este realizarea unui master atractiv pentru studenţii din toate ţările Europei - adică evoluţia masterului nostru către un master european şi crearea unui centru de excelenţă european în direcţiile de modelare simulare şi analiză de date şi sisteme.

In conformitate cu obiectivul fundamental, competenţele absolvenţilor vor fi cele necesare unui inginer de concepţie şi unui cercetător tânăr: capacitatea de a identifica şi a analiza probleme de modelare, simulare, proiectare, transmitere, stocare etc. în diferite aplicaţii concrete în domeniile menţionate.

Primele trei semestre (cate 14 săptămâni) vor avea cate 6 cursuri cu ore de predare şi de aplicaţii (seminar/laborator/proiect) şi ore de cercetare supervizată (care vor servi la aprofundarea sau extrapolarea temelor prezentate la cursul propriu zis). Intre cei doi ani se organizează şi o şcoală de vară de 4 săptămâni care va fi şi ea, o ocazie de lărgire a orizontului ştiinţific şi tehnic al studentului. Cursurile vor fi organizate pe module iar fiecare modul va avea un profesor separat.

Imagistica: Analiza, prelucrarea, codarea, achiziţia, compresia şi transmisia datelor pentru imagini şi secvenţe de imagini 2D si 3D, căutarea după conţinut în baze de date imagistice, studiul mecanismelor de percepţie a imaginilor şi a lumii vizuale, aplicaţii.

Bioinformatica: un domeniu ce înglobează mult mai mult decât imagistica medicală sau biologică (analize microscopice) - contribuie la progresele geneticii şi a întregii biologii celulare.

Sistemele complexe: (dintre care fac parte şi reţelele de calculatoare) sistemele a căror descriere nu se poate face prin simpla reunire a descrierii (deterministe) a elementelor sau subsistemelor sale din cauza numărului mare de elemente ci se face folosind modele probabiliste (statistice) şi modele neliniare.

Programul de master va beneficia de platforme de aplicaţii noi şi de o infrastructură alcatuită din echipamente de calcul de înaltă performanţă (staţii grafice de ultimă generaţie (2012), cluster de calculatoare pe gigabit Ethernet, Super-calculator (HPC)) soluţii de vizualizare (tabla interactiva, ecrane mari de videoproiecţie), software specializat pentru modelare, simulare şi vizualizare.

Programul beneficiază de colaborarea unor grupuri de cercetare de la: Genopole şi CNRS, Institute for Neuro and Bioinformatik, University of Luebeck şi Boyce Thompson Institute şi Cornell University

Notă: Programul de masterat ITEMS este acreditat de către ARACIS cu calificativul maxim de încredere, prin decizia Consiliului ARACIS din 21 iulie 2011.